Yrkeshygiene

Fysisk arbeidsmiljø


Midtnorsk HMS-senter kan bistå med rådgivning og målinger/ kartlegginger av eksempelvis: støy, inneklima, vibrasjoner, lysforhold, verneutstyr, hjelpemidler, mv. Vi bistår blant annet ved vernerunder og i risikovurdering, og ved planlegging av tiltak.Kjemisk arbeidsmiljø


Midtnorsk HMS-senter kan bistå med målinger, risikovurdering og kartlegging av kjemikalier og kjemikaliebruk, rådgi i forbindelse med utarbeiding av stoffkartotek og substitusjon av kjemikalier, merking, vurdering risikofaktorer opp mot helse og foreslå tiltak.Biologisk arbeidsmiljø


Midtnorsk HMS-senter kan bistå i risikovurdering og med rådgivning i håndtering av biologiske arbeidsmiljøfaktorer, vurdere opp mot helsefare og foreslå tiltak for å redusere risiko.