Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjenesten kan bistå medlemsbedriftene ved:

- planlegging,
- tilrettelegging og
- organisering av arbeidet,
- samt andre forhold som har betydning for helse og trivsel på arbeidsplassen, som
- mobbe- og trakasseringssaker, og
- konflikter


Arbeidstilsynet har en nyttig og informativ veiledning innenfor psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø:Ulike metoder kan benyttes for å kartlegge psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, blant annet:
- gruppesamtaler
- individuelle samtaler
- spørreundersøkelser/ arbeidsmiljøundersøkelser (AMUS)
- dybdekartlegging
- klageundersøkelse
- faktaundersøkelse


* Bedriftshelsetjenesten har en fri og uavhengig rolle i arbeidsmiljøspørsmål *