Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjenesten kan bistå medlemsbedriftene ved:

- planlegging,

- tilrettelegging og

- organisering av arbeidet,

- samt andre forhold som har betydning for helse og trivsel på arbeidsplassen, som

- mobbe- og trakasseringssaker, og

- konflikter

Arbeidstilsynet har en nyttig og informativ veiledning innenfor psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø:

Veiledning om organisering og tilrettelegging av arbeidet

Ulike metoder kan benyttes for å kartlegge psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, blant annet:

- gruppesamtaler

- individuelle samtaler

- spørreundersøkelser/ arbeidsmiljøundersøkelser (AMUS)

- dybdekartlegging

- klageundersøkelse

- faktaundersøkelse

* Bedriftshelsetjenesten har en fri og uavhengig rolle i arbeidsmiljøspørsmål *