ANSATTE

 
 

Monica Berg

Daglig leder/
HMS-rådgiver/
Bedriftsergoterapeut / Yrkeshygieniker / sertifisert faktaundersøker
92265452

 
 

Ronny T. Aasgård

Nevrosykepleier/
HMS-rådgiver/
sertifisert førstehjelps-
instruktør med hjertestarter

41 21 18 52

 
 
Knut Furuseth
Spes. i arbeidsmedisin/
bedriftslege

knut@mhms.no
 
 

Irene Furuhaug

Kontorsekretær/
sertifisert
førstehjelpsinstruktør

 
 

Ann-Elin Stenberg

Sykepleier/
Faktaundersøker
HMS-rådgiver

ann-elin@mhms.no
95 75 17 62
 
 

Lisabeth Røe Sæterbø

Ergoterapeut/
HMS-rådgiver/
forflytningsveileder/ Sertifisert Førstehjelpsinstruktør

90 67 34 39

 
 

Vidar Kjelstad

HMS-rådgiver
HMS-fagskole

SAMARBEIDSPARTNERE

Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst...
Magne Seierslund Faktaundersøker Master i arbeids- og organisasjons-psykologi
Magne Seierslund Faktaundersøker Master i arbeids- og organisasjons-psykologi
Torbjørn Aae Yrkeshygieniker
Torbjørn Aae Yrkeshygieniker
Sigmund M. Trønsdal, HMS-rådgiver, Norsk landbruks-rådgivning
Sigmund M. Trønsdal, HMS-rådgiver, Norsk landbruks-rådgivning
Martha Torvik Relasjonsledelse og relasjonskompetanse. Kurs og temautvikling
Martha Torvik Relasjonsledelse og relasjonskompetanse. Kurs og temautvikling
 Andreas Egeness Sertifisert DHLR-instruktør
Andreas Egeness Sertifisert DHLR-instruktør