ANSATTE

 

Monica Berg

Daglig leder / HMS-rådgiver / Bedriftsergoterapeut / Yrkeshygieniker / sertifisert faktaundersøker

monica@mhms.no
922 65 452

 

Irene Furuhaug

Kontorsekretær / sertifisert førstehjelpsinstruktør

irene@mhms.no
915 31 552

 

Lisabeth Røe Sæterbø

Ergoterapeut / HMS-rådgiver / forflytningsveileder /  Sertifisert Førstehjelpsinstruktør

lisabeth@mhms.no
906 73 439

 

Ronny T. Aasgård

Nevrosykepleier / HMS-rådgiver / sertifisert førstehjelps- instruktør med hjertestarter

ronny@mhms.no
412 11 852

 

Ann-Elin Stenberg

Sykepleier / Faktaundersøker  / HMS-rådgiver

ann-elin@mhms.no
957 51 762

 

Vidar Kjelstad

HMS-rådgiver / HMS-fagskole

vidar@mhms.no
976 97 181

 

Knut Furuseth

Spes. i arbeidsmedisin / bedriftslege

knut@mhms.no