Om oss

Generelt

Midtnorsk HMS-senter SA er et samvirkeforetak. Et samvirkeforetak er eid av brukerne av virksomheten, styrt av brukerne og med formål den nytte som brukerne har av virksomheten som utøves, ikke av kapitalinnskudd og avkastning.

Midtnorsk HMS-senter utfører bedriftshelsetjeneste for de tilsluttede bedrifter etter bestemmelser i arbeidsmiljøloven, lov om bedriftshelsetjeneste i kommunene og forskrifter for henholdsvis bedriftshelsetjeneste og vernepersonale.

Midtnorsk HMS-senter kommer innunder næringskode 86.904 Annen forebyggende helsetjeneste, og sektorkode 2100 Private aksjeselskaper mv.

Revisor er Nordmøre Revisjon Surnadal AS, og regnskapsfører er Kombi Regnskap og Økonomi AS.

Styrets sammensetning er fra medlemsbedriftene, og består pr i dag av 5 representanter og 1 varamedlem, i tillegg til daglig leder og ansatterepresentant. Årsmøte avholdes i mars hvert år.

Midtnorsk HMS-senter er tilknyttet nettverket Virke BHT, et landsdekkende nettverk av uavhengige bedriftshelsetjenester arrangert i regi av Hovedorganisasjonen Virke.


Bedriftshelsetjenestens rolle

Arbeidsmiljøloven § 3-3:

(2) Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.
(3) Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.