Yrkeshygieniske tema

Vi har kompetanse innen yrkeshygiene/ fysisk- kjemisk og biologisk arbeidsmiljø/ eksponeringer i arbeidsmiljøet, og kan tilpasse kurs innen følgende temaer:

- Støy
- Støv
- Inneklima
- Lys
- Kjemikalier
- Biologiske faktorer
- Verneutstyr
- Risikovurdering