Yrkeshygieniske tema

Vi har kompetanse innen yrkeshygiene/ fysisk- kjemisk og biologisk arbeidsmiljø/ eksponeringer i arbeidsmiljøet, og kan tilpasse kurs innen følgende temaer:

- Støy

- Støv

- Inneklima

- Lys

- Kjemikalier

- Biologiske faktorer

- Verneutstyr

- Risikovurdering