Psykososiale og organisatoriske tema

Vi har kompetanse innen psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, og kan tilpasse kursinnhold etter behov i bedriften innen følgende temaer:

- Endring og omstilling
- Stress og stresshåndtering
- Kommunikasjon og samarbeid
- Konflikter; forebygging og håndtering
- Sykefraværsoppfølging
- Avhengighetsproblematikk (AKAN)
- Vold og trusler i arbeidslivet