Psykososiale og organisatoriske tema

Vi har kompetanse innen psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, og kan tilpasse kursinnhold etter behov i bedriften innen følgende temaer:

- Endring og omstilling

- Stress og stresshåndtering

- Kommunikasjon og samarbeid

- Konflikter; forebygging og håndtering

- Sykefraværsoppfølging

- Avhengighetsproblematikk (AKAN)

- Vold og trusler i arbeidslivet