Førstehjelp

Våre sertifiserte førstehjelpsinstruktører tilbyr både bedriftsinterne førstehjelpskurs og åpne kurs.

Kurset varer 2,5-3 timer.

Vi gjennomfører kurset i egnede lokaler etter avtale og bestilling. Vi koordinerer også opplæring i bruk av hjertestarter.