VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE KORONA!


Midtnorsk HMS-senter anbefaler alle bedrifter:


1. Gjennomføre risikovurderinger av Biologiske faktorer (koronavirus)

Alle arbeidsgivere skal vurdere om de har ansatte eller andre som kan være utsatt for smittefare. Det bør vurderes risiko og planlegges tiltak for å forebygge smitte. Arbeidsgiver bør også gjøre en risikovurdering ift. jobbreiser.


2. Har bedriften vurdert smitteforebygging?

Sykdommen er smittsom og det må vurderes risikoforebyggende tiltak.


Hold deg som leder og alle ansatte oppdatert på råd fra FHI.no (Folkehelseinstituttet)

Se også råd fra Arbeidstilsynet.no


3. Bedriften bør ha en plan for å håndtere situasjonen ved sykdom eller store utbrudd - syke personer skal holde seg hjemme for å unngå å smitte andre. Unngå samlinger og nærkontakt med andre.


4. Har dere en plan dersom nøkkelpersoner i bedriften rammes av situasjonen eller sykdom - gjør en vurdering og finn tiltak for hvordan dere kan håndtere situasjonen dersom dette skjer.


TA KONTAKT MED MHMS DERSOM DET ER BEHOV FOR STØTTE TIL VIDERE ARBEID ELLER VURDERINGER AV SITUASJONEN.

Midtnorsk HMS-senter SA er en godkjent bedriftshelsetjeneste som leverer HMS-bistand og bedriftshelsetjenester til de fleste bransjer.

Vårt kontor er i Surnadal. Vi betjener pr i dag virksomheter på Møre/ Midt-Norge.

  Les mer om Midtnorsk HMS-senter

<center>KURS

Kurs

<center>AKTUELT

Aktuelt

<center>TJENESTER

Tjenester